Doç. Dr. Cafer Özdem'in Konuşmacı Olarak Katıldığı Konferans ve Paneller

Vokal Kord Parazitlerinde tanı ve tedavi. (Moderator), ORL (Otorinolaringoloji) Derneği Toplantısı, Ankara, 1986
Boyun kitelelerinin tanı ve tedavisi. (Panelist), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Alumni Toplantısı, Samsun, 1987
Hacettepe Grubunun Larinks Kanserine Yaklaşım Prensipleri. ORL Derneği Toplantısı. (Panelist), Ankara, 1988
Parotis Tümörlerinde Tedavi Prensipleri. (Panelist), Ankara, 1989
Sinüzit Tanı ve Tedavisi. (Panelist), Ankara, 1989
Parsiyel Larinjektomi Endikasyonları. (Moderator), ORL Derneği Toplantısı, Ankara, 1989
Larinks Kanserlerinde Cerrahi Prognostik Faktörler. (Konferans), Ankara Numune Hastanesi, 1998
Tükrük Bezi tümörlerinde tanı ve tedavi. (Konferans), Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı Organizasyonu 1992
Sinüzit ve endoskopik fonksiyonel sinüs cerrahisi yoluyla tedavisi. Türk Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Toplantısı, 1993, Diyarbakır.
Atrezi Tanı ve Tedavisi. (Moderator), ORL Derneği Toplantısı, Ankara, 1994
Larinjektomi yapılan hastalarda ses restorasyonu. (Konferans), Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı Organizasyonu, 2003
Kohlear Implant Endikasyon ve Uygulaması. (Moderator), ORL Derneği Toplantısı, Ankara, 2005
Oral kavite kanserlerinde cerrahi tedavi. (Konferans), Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Organizasyonu, 2005
Oral Kavite ve Orafarinks Kanserleri. (Panelist), 2'nci Akademi Toplantısı, Çeşme, 2007
Erken evre laranjit kanserlerinde tanı ve tedavi. (Panelist), 3. Akademi Toplantısı Ankara, 2009
Parafarangel bölge tümörlerinde tanı ve tedavi. (Konferans), 4'ncü Akademi Toplantısı, Dalaman, Muğla, 2011
İletim tipi işitme kayıpları. (Panelist), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Alumni Toplantısı, Ankara, 2011